ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

អាសយដ្ឋាន  អគារធីខេសេនត្រល លេខ១២ ជាន់ផ្ទាល់ដី ផ្លូវលេខ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់ទី១
 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អ៊ីម៉ែល customer_service_kh@manulife.com
ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន (ទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ) ៖ ១៨០០ ២១១ ២១១
គេហទំព័រ www.manulife.com.kh
ហ្វេសបុក www.facebook.com/ManulifeKH

លោកអ្នកអាចអញ្ចើញមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតាមរយៈផែនទីខាងក្រោមនេះ។